Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Projektová soutěž: Ochrana klimatu spojuje Evropu

15. 2. 2018
Projektová soutěž: Ochrana klimatu spojuje Evropu

Německé ministerstvo životního prostředí vyzývá neziskové organizace k zapojení do bilaterálních a multilaterálních projektů, které mají přispět k výměně poznatků a postupů při ochraně klimatu a zintenzivnit diskuzi na dané téma. Návrhy mohou být podávány do 16. března 2018.

Již druhé kolo podpůrného programu, který má ambici spojovat Evropu prostřednictvím ochrany klimatu a napomoct k dosahování cílů Pařížské deklarace, vyhlásila "Evropská iniciativa na ochranu klimatu" ministerstva životního prostředí Spolkové republiky Německo. Návrhy projektů, u kterých je vyžadována spolupráce aktérů ze dvou a více zemí EU, mohou být podávány do 16. března 2018. Cílovými skupinami jsou vlády, obce, vzdělávací instituce a aktéři z občanské společnosti, vědy a hospodářství převážně ve střední, východní a jižní Evropě. Soutěž vybírá projekty nejen na základě kvality, ale zohledňuje i podporu přeshraničního dialogu a výměnu zkušeností.

V uplynulém roce bylo v rámci prvního kola soutěže již podpořeno 22 projektů, které se zabývaly vzděláváním v oblasti ochrany klimatu a vznikla také nová inovativní řešení v oblastech energetické efektivity, dopravy, zemědělství a dalších. Na třech vybraných programech se podíleli i partneři z České republiky.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)

Zdroj: Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR

Partneři webu a spolupracující instituce