facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Projekty navržené k financování v rámci česko-rakouské výzkumné spolupráce

26. 1. 2021
Projekty navržené k financování v rámci česko-rakouské výzkumné spolupráce

Během prosince roku 2020 proběhl v rámci Společné česko-rakouské výběrové komise programu Mobility korespondenční cestou výběr projektů česko-rakouské výzkumné spolupráce s dobou řešení 2021–2022. Komise navrhla k podpoře celkem 19 projektů.

MŠMT upozorňuje, že zařazení na list projektů k podpoře ze strany smíšené komise je nutnou, nikoliv postačující podmínkou poskytnutí podpory na řešení projektu. Definitivní výsledky Výzvy k podávání návrhů projektů společné česko-rakouské výzkumné spolupráce v rámci programu Mobility s dobou řešení 2021–2022 budou žadatelům sděleny formou rozhodnutí podle §14m zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Nejvíce projektů navržených k podpoře má z českých institucí Masarykova univerzita (6), o dva projekty méně má Univerzita Karlova (4). Tři k podpoře navržené projekty má Akademie věd ČR, dva Univerzita Palackého v Olomouci a po jednom projektu má České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava a Česká zemědělská univerzita v Praze.

Seznam všech projektů navržených k financování je k nahlédnutí zde.

 

Zdroj: MŠMT

redakčně upraveno