Nezávislé informace o vědě a výzkumu

První soutěž v podprogramu Seed Money Facility

10. 10. 2017
První soutěž v podprogramu Seed Money Facility

Dne 2. října 2017 byla vyhlášena první soutěž v podprogramu Seed Money Facility, jejímž cílem je podpořit projekty ve vybraných tematických oblastech, které přispějí k dosahování cílů Strategie EU pro podunajský region (EUSDR).

Seed Money Facility je finanční instrument programu Danube Transnational Programme (DTP), jehož cílem je podpořit podunajský region v souladu s 12 prioritními oblastmi Strategie EU pro podunajský region (EUSDR). K těmto prioritám patří mobilita, udržitelné energetické zdroje, kultura a turismus, kvalita vody, rizika a dopady na životní prostředí, biodiverzita a krajinná problematika, posílení podnikání, inovací a konkurence, rozvoj lidských zdrojů, bezpečnost a institucionální kooperace. Přesné vymezení prioritních oblastí můžete najít zde

Do projektů se mohou zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Realizace projektu je stanovena na 12 měsíců a maximální částka, kterou projektový návrh může získat je 42 500 EUR příspěvku EU. Projekt je postaven na 3 povinných výstupech:

  • Zpráva o aktuálním stavu v řešené oblasti
  • Workplan budoucího projektu
  • Analýza zdrojů financování budoucího projektu, plán po dokončení Seed Money projektu

Před odevzdáním projektu je třeba mít projekt schválený příslušným koordinátorem (Priority Area Coordinator), který posoudí, zda je projekt v souladu s prioritními oblastmi EUSDR.

Uzávěrka odevzdání projektu je 7. prosince 2017.

Více informací k výzvě naleznete také zde.

 

Zdroj: Interreg Danube, MŠMT, MMR

Partneři webu a spolupracující instituce