facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

První vědci získali financování excelentního výzkumu od FŽP ČZU v Praze

12. 10. 2020
První vědci získali financování excelentního výzkumu od FŽP ČZU v Praze

Makroekolog Petr Keil a klimatolog Aleš Urban získali prestižní podporu svého výzkumu Research Excellence in Environmental Sciences (REES), kterou Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze přispívá k budování svých excelentních vědeckých týmů.

Petr Keil se zabývá tématem mapování biodiverzity v celosvětovém měřítku v kontextu časoprostorových změn. Aleš Urban zase na FŽP ČZU přichází s velmi důležitým výzkumem v oblasti vlivů klimatické změny na lidské zdraví. „Oba vědci mají odpovídající publikační aktivitu a cenné zkušenosti ze zahraničí. Zároveň se zabývají tématy, kterým se fakulta dlouhodobě věnuje, nebo je vhodně doplňují, a která jsou a v nebližších letech budou velmi aktuální,“ říká proděkanka pro rozvoj Kateřina Černý Pixová.

Výzva je určená zkušeným badatelům, kteří se hodlají zúčastnit mezinárodních grantových soutěží a publikovat své vědecké výsledky v uznávaných časopisech. Díky ní získávají na FŽP pracovní smlouvu, podléhající roční evaluaci, až na tři roky s maximální možnou dotací ve výši devíti milionů korun.

FŽP

„V rámci České republiky stále bojujeme s odchodem nejkvalitnějších vědců do zahraničí a zároveň stále není ČR příliš atraktivní pro špičkové zahraniční vědce. Proto jsme se rozhodli na FŽP podpořit excelentní výzkum specifickým projektem, který umožní řešiteli pokrýt základní náklady na výzkum a zároveň si vybudovat svůj vlastní tým. Věříme, že takto posílíme výzkumné aktivity nejen naší fakulty, ale i celé tuzemské vědy.“ dodává k motivaci ke vzniku programu Michael Komárek, proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost FŽP ČZU.

Mezi základní podmínky získání podpory patří mimo jiné žadatelovo podání žádosti o projekty poskytované Evropskou výzkumnou radou (ERC), každoroční publikace v periodikách takzvaného prvního kvartilu nebo odeslání vědeckého článku do časopisů na seznamu Nature Index journal. Podmínky výzvy jsou v plném znění zveřejněny na webu fakulty.

 

Zdroj: ČZU v Praze