facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

První výsledky výzev MSCA IF a MSCA COFUND

18. 11. 2020
První výsledky výzev MSCA IF a MSCA COFUND

Do 9. září 2020 bylo možné podat projektové návrhy do poslední výzvy v Horizontu 2020 v akci MSCA Individual Fellowships. Celkem bylo podáno 144 projektů s českou hostitelskou institucí, 132 projektů typu European Fellowships a 12 Global Fellowships, což je o 20 více než v roce 2019. Za Českou republiku byly předloženy i tři projekty typu Fellowship Programmes. Výsledky výzev pro individuální granty i projekty MSCA COFUND budou známy v únoru 2021.

MSCA Individual Fellowships

Evropská komise obdržela 11 537 projektů od výzkumníků z celého světa, jedná se o nárůst o 17 % oproti minulému roku, tj. o 1 698 projektů. Výzkumníci, kteří se chtějí vrátit zpátky do výzkumu po kariérní přestávce, podali o 42 % více návrhů než vloni. Největší nárůst v počtu podaných projektů byl zaznamenán v panelech “Information Science and Engineering” (27 %), “Environment and Geosciences” (24 %) a “Social Sciences and Humanities“ (23 %). Kromě rozpočtu ve výši 328 mil. EUR, který bude rozdělen mezi nejvýše hodnocené projekty, mají možnost ti z žadatelů, jejichž hostitelská instituce se nachází v tzv. Widening zemi (včetně ČR), ucházet se o financování z rozpočtu na tzv. Widening Fellowships, pro který bylo ve výzvě 2020 vyčleněno celkem 7 mil. EUR.

Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů

Na 29. září 2020 byla stanovena uzávěrka pro podání projektů do poslední výzvy v Horizontu 2020 v akci MSCA COFUND. Evropská komise obdržela 157 projektů, 88 programů na podporu individuálních vědecko-výzkumných pobytů postdoktorandů (Fellowship Programmes) a 69 doktorských studijních programů (Doctoral Programmes), jedná se o nárůst o 18 % oproti předchozímu roku 2019 (133 projektových návrhů). Projekty požadovaly rozpočet v celkové výši 375 mil. EUR, ačkoliv dostupný rozpočet je 100 mil. EUR.

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR