facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Rakousko-český projekt otevírá nejmodernější infrastrukturu výzkumníkům

25. 12. 2018
Rakousko-český projekt otevírá nejmodernější infrastrukturu výzkumníkům

Díky spolupráci předních českých a rakouských biotechnologických výzkumných institucí v rámci projektu RIAT-CZ financovaného ze společného programu INTERREG se otevírá také dalším subjektům přístup ke špičkové výzkumné infrastruktuře. O její využití mohou zažádat nekomerční výzkumné instituce a univerzity z Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje, Kraje Vysočina, Horního Rakouska, Dolního Rakouska a Vídně.

„Očekáváme, že projekt RIAT-CZ a výsledná dlouhodobá spolupráce mezi jednotlivými partnery tohoto projektu budou mít trvalý dopad na rozvoj regionu. Propojením zařízení několika institucí nacházejících se nedaleko od sebe se nám otevírají nové příležitosti pro výzkum,“ říká koordinátorka projektu, Lada Fialová z Vienna Biocenter Core Facilities (VBCF).

Za uplynulé dva roky přinesla přeshraniční spolupráce mezi rakouskými a českými partnerskými organizacemi projektu společný vývoj celé řady průlomových metod v různých oblastech, od sekvenování jednotlivých buněk až po bioinformatiku. Kromě toho se uskutečnila řada školení a výměnných pobytů pro pracovníky jednotlivých institucí. Ludek Lovicar, ředitel Laboratoře elektronové mikroskopie IST Austria, se během uplynulých dvou let zapojil do výměnných programů a několikrát navštívil Brno. „Je to pro nás velice přínosná spolupráce. Na jedné straně jsme měli možnost dovědět se něco o práci na kryo-elektronovém mikroskopu v Brně a na druhé straně jsme mohli naše kolegy naučit něco o technice tomografie s využitím maticového mikroskopu, kterou používáme k rekonstrukci 3D struktur biologických objektů,“ vysvětluje.

Nyní jsou některé nové služby a také některé standardní služby těchto laboratoří k dispozici také dalším výzkumným institucím a univerzitám z regionu, ačkoli nejsou přímo partnery projektu. „Rádi uvítáme nové externí uživatele v našich sdílených laboratořích, své kapacity i spolupráci nabízejí mezi jinými laboratoř Genomiky či Kryo-elektronové mikroskopie a tomografie,“ potvrzuje Kateřina Vágnerová, manažerka projektu na CEITEC Masarykovy univerzity. Využití laboratoří v rámci otevřeného přístupu je bezplatné a výzva je otevřena až do vyčerpání kapacity. Seznam dostupného vybavení a služeb je k dispozici na internetových stránkách projektu: http://riat.ceitec.cz/open-access/

Projekt RIAT-CZ byl zahájen v roce 2016 a vytváří synergie mezi výzkumnými infrastrukturami v přeshraničním regionu mezi Rakouskem a Českou republikou. Projekt je financován ze společného programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014–2020 a jeho cílem je stimulovat inovace podporou vzájemné výměny a spolupráce. Všichni partneři projektu – Vienna Biocenter Core Facilities (VBCF), Středoevropský technologický institut (CEITEC), Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) a Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) – disponují laboratořemi pro výzkum v oblasti věd o živé přírodě a v oblasti bio- a nanotechnologií.

 

Zdroj: CEITEC