facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

ŘO OP VVV nebude poskytovat žadatelům konzultace při přípravě připomínek k procesu schvalování projektů

3. 5. 2017
ŘO OP VVV nebude poskytovat žadatelům konzultace při přípravě připomínek k procesu schvalování projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opětovně informuje žadatele o možnosti podat tzv. připomínky k podkladům v procesu schvalování projektů a tím vyjádřit nesouhlas s postupem Řídicího orgánu OP VVV. V záležitostech přípravy připomínek není možné žadatelům poskytovat jakékoliv konzultace. Příprava připomínek k procesu schvalování je pouze v kompetenci žadatele.

Připomínky může podat žadatel:

 • v návaznosti na každou fázi procesu schvalování projektu, ve které nebyl úspěšný, respektive obdržel depeši o negativním výsledku fáze procesu schvalování. Fáze procesu schvalování jsou následující:
  • kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí,
  • věcné hodnocení,
  • výběrová komise,
  • kompletace dokumentace k přípravě právního aktu,
 • elektronicky prostřednictvím IS KP14+ (na formuláři nazvaném Žádost o přezkum rozhodnutí),
 • maximálně jednou v návaznosti na každou fázi procesu schvalování, ve které nebyl úspěšný (po podání připomínek nelze zároveň doplňovat a dokládat nové podklady nebo vysvětlení k žádosti o podporu),
 • do 15 kalendářních dní ode dne doručení interní depeše obsahující oznámení o negativním výsledku dané fáze procesu schvalování.

Žadatel ve svých připomínkách:

 • musí jasně odůvodnit, proč podává připomínku k postupům Řídicího orgánu OP VVV a dále uvést s hodnocením kterých konkrétních kritérií nebo se kterým rozhodnutím ŘO OP VVV nesouhlasí,
 • musí svoje stanovisko doložit jednoznačnými a objektivními důkazy,
 • uvede, jakého výsledku se podáním připomínky domáhá (doporučeno).

Podané připomínky posuzuje přezkumná komise, složená minimálně ze tří stálých členů z řad pracovníků Řídicího orgánu OP VVV.

Jaký je další postup, pokud se připomínkám vyhoví a za jakých podmínek se připomínkám nevyhoví čtěte zde.

 

Zdroj: MŠMT