facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Rozpočtové provizorium TA ČR: aktualizace informací

25. 12. 2021
Rozpočtové provizorium TA ČR: aktualizace informací

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje příjemce o dopadu tzv. rozpočtového provizoria na projekty ve fázi realizace, u kterých je TA ČR poskytovatelem podpory, a které byly podpořeny v rámci veřejných soutěží a mezinárodních výzev*.

Nastalou situaci TA ČR momentálně řeší s Ministerstvem financí a níže jsou uvedené všechny informace, které jsou v současnosti známé.

Jelikož prozatím nedošlo ke schválení zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, bude od ledna 2022 Česká republika s největší pravděpodobností hospodařit v režimu rozpočtového provizoria, což ovlivní i poskytnutí podpory na rok 2022.

Dle Všeobecných podmínek má TA ČR následující možnosti:

  • oznámí písemně hlavnímu příjemci, že příslušnou část podpory neposkytne ve stanovené lhůtě a je-li tak možné, uvede jinou lhůtu, kdy bude hlavnímu příjemci tato část podpory poskytnuta,
  • navrhne hlavnímu příjemci změnu Závazných parametrů řešení projektu nebo smlouvu o poskytnutí podpory vypoví.
  • Příjemcům bude oznámeno, k jaké variantě/jakým variantám TA ČR přistoupí.

Rozpočtové provizorium nemá vliv na uznatelnost nákladů (vzniklých od 1. 1. 2022) – ty jsou určeny všeobecnými podmínkami (věcně) a zadávací dokumentaci (časové).

Bližší informace naleznete v dopise, který byl zaslán všem hlavním řešitelům a vlastníkům projektů.

*Informace se NEtýká projektů realizovaných v rámci programu BETA 2.*

 

Zdroj: TA ČR