facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Schválené česko-německé projekty a projekty spolupráce v Podunajském regionu

30. 1. 2017
Schválené česko-německé projekty a projekty spolupráce v Podunajském regionu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky výzvy na podání společných česko-německých projektů pro období 2017-2018 a seznam společných výzkumných projektů v rámci Programu pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu s dobou řešení 2017-2018 schválených pro udělení podpory z veřejných prostředků.

Smíšená česko-německá komise společné doporučila 7 společných výzkumných projektů řešených veřejnými vysokými školami, na jejichž implementaci poskytne podporu z veřejných prostředků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Mezi příjemci jsou Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Karlova, Masarykova univerzita a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Více podrobností najdete na webu MŠMT

V rámci pilotní výzvy pro předkládání společných projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu bylo z 52 způsobilých návrhů projektů vybráno 19 projektů, které v partnerských státech obdrží podporu z veřejných prostředků na léta 2017 a 2018. Česká republika je zastoupena v 18 projektech. Mezi podpořenými subjekty jsou například Masarykova univerzita, České vysoké učení technické v Praze, Ústav anorganické chemie AV ČR, VŠCHT v Praze, UTB ve Zlíně, Univerzita Karlova, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Vysoké učení technické v Brně, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, VŠB TU Ostrava, Česká zemědělská univerzita v Praze, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR a Mikrobiologický ústav AV ČR. Více informací najdete zde

Zdroj: MŠMT