facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Doporučené projekty ve výzvě OP VVV Excelentní výzkum

27. 11. 2017
Doporučené projekty ve výzvě OP VVV Excelentní výzkum

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání první část seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV ve výzvě č. 02_16_019 Excelentní výzkum.

MŠMT využilo pravomoci provést výběr projektů před vypořádáním všech připomínek k podkladům v procesu schvalování a zveřejnilo přehled žádostí o podporu zařazených do první části seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV z výzvy Č. 02_16_019 Excelentní výzkum. Celkově bylo na seznam zařazeno 15 projektů v celkové hodnotě více než 5 miliard korun. Po dvou projektech mají na seznamu České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci a Univerzita Karlova.

Podmínkou pro zařazení žádostí o podporu na seznam je splnění následujících podmínek:

  • uplynula u nich 15denní lhůta pro předložení připomínek a žadatel buď této možnosti nevyužil, nebo již byly připomínky ze strany Přezkumné komise řádně vypořádány,
  • ve fázi věcného hodnocení dosáhly výsledku, který garantuje jejich financování i v případě, že budou na finálním seznamu projekty s vyšším bodovým ziskem, které nebyly zařazeny na první část seznamu (z důvodu běžících lhůt a přezkumů)
  • byly Výběrovou komisí projednány a doporučeny k financování.

Zbývající žádosti o podporu, které nebyly zařazeny na první část seznamu, budou po vypořádání veškerých zbývajících připomínek předložených žadateli a rovněž připomínek, u nichž aktuálně běží lhůta pro jejich předložení, zařazeny dle výsledku fáze věcného hodnocení na jednání poslední Výběrové komise a budou Výběrovou komisí řádně projednány. Na tomto základě bude Výběrovou komisí sestaven finální seznam doporučených projektů k podpoře z OP VVV.

Předpokládané datum sestavení finálního seznamu je polovina prosince 2017.

Seznam doporučených projektů najdete zde.

 

Zdroj: MŠMT