Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Seznam projektů podpořených GA ČR

5. 12. 2017
Seznam projektů podpořených GA ČR

Grantová agentura České republiky ukončila hodnocení návrhů projektů přijatých do soutěží vyhlášených v roce 2017 a zveřejnila seznamy projektů, které uspěly ve veřejných soutěžích. Úspěšnost letošních projektů byla přibližně 27 %.

Toto rozhodnutí je přijato s podmínkou, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR.

Grantová agentura ČR také ke dni 1. 12. 2017 ukončila hodnocení návrhů projektů na národní úrovni přijatých do soutěže Mezinárodní projekty vyhlašované na základě bilaterálních dohod s německým Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), tchaj-wanským Ministry of Science and Technology (MOST) a korejským National Research Foundation of Korea (NRF). Grantová agentura ČR je připravena financovat uvedené projekty. Konečné rozhodnutí o udělení podpory na řešení projektů je na základě podepsaných mezinárodních dohod podmíněno shodným hodnocením u partnerských agentur.

V letošní soutěži standardních projektů bylo podpořeno 26,6 % projektů, v juniorských grantech pak 27,1 %.

Hodnocení návrhů projektů bude navrhovatelům zpřístupněno v aplikaci pro podávání a správu projektů GRIS v nejbližších dnech.

Seznam podpořených projektů naleznete zde.

 

Zdroj: GA ČR