facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Šíření excelence a rozšiřování účasti v programu Horizont 2020

15. 1. 2018
Šíření excelence a rozšiřování účasti v programu Horizont 2020

Část programu Horizont 2020 nazvaná „Spreading Excellence and Widening Participation“ (SEWP) podporuje státy a regiony, které jsou méně výkonné v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, ve zkvalitnění vlastních výzkumných kapacit a k vyššímu zapojení do projektů programu H2020. Na období 2014–2020 je na SEWP vyčleněno 816 milionů eur.

Koncem roku 2017 vydalo Technologické centrum AV ČR novou brožuru s názvem Šíření excelence a rozšiřování účasti. Brožura představuje nástroje, které byly specificky vytvořeny pro dosažení cílů této části programu H2020.

Základními třemi nástroji jsou granty ERA Chairs, TWINNING a TEAMING, jejichž nezbytnou podmínkou je, že koordinátor musí pocházet ze země zařazené do kategorie zemí s nižší výkonností v oblasti výzkumu, vývoje a inovací dle sdruženého indikátoru. Nad rámec toho, že tyto projekty zvýší kvalitu výzkumu v dané instituci, prestiž instituce jako takové a zaručí její zviditelnění na evropské i mezinárodní úrovni, získávají relevantní subjekty cenné zkušenosti s koordinováním projektů, které pak mohou zužitkovat v další mezinárodní spolupráci. Tyto tři nástroje pak doplňuje nástroj na podporu politik a program COST.

ERA Chairs

Projekty ERA Chairs se zaměřují na vytvoření „specializovaných vědeckých míst Evropského výzkumného prostoru“ k přilákání vynikajících akademických pracovníků do institucí s jednoznačným potenciálem k excelenci ve výzkumu s cílem pomoci jim tento potenciál plně využít, a vytvořit tak v Evropském výzkumném prostoru rovné podmínky pro výzkum a inovace.

TWINNING

Prostřednictvím grantů TWINNING je podporováno partnerství méně výkonných výzkumných institucí a minimálně dvou zahraničních partnerů, kteří v dané oblasti zastávají v mezinárodním měřítku vedoucí postavení. Primárně se tedy jedná o institucionální networking, který napomáhá přenosu znalostí, dovedností a výměně osvědčených praktik, a tím stimuluje zvýšení kvality výzkumných kapacit.

TEAMING

TEAMING se zaměřuje na budování výzkumných institucí. Představuje spolupráci vynikajících výzkumných institucí a z hlediska výzkumu, vývoje a inovací méně výkonných regionů: cílem je budování nových nebo výrazně zmodernizovaných stávajících center excelence na bázi partnerství s renomovanými zahraničními výzkumnými institucemi.

POLICY SUPPORT FACILITY

Nástroj na podporu politik (Policy Support Facility, PSF) je rovněž novinkou v programu H2020 a jeho cílem je zlepšit přípravu, realizaci a vyhodnocování nejen vnitrostátních/regionálních politik v oblasti výzkumu a inovací členských států EU a zemí přidružených, ale i jejich relevantních programů a institucí. Současně platí, že výkonnost v oblasti výzkumu a inovací je v přímé korelaci s národními systémy výzkumu a inovací. Na dobrovolné bázi nabízí PSF odborné znalosti na vysoké úrovni a poradenství šité na míru národním orgánům veřejné správy za využití nejnovějších metod a nástrojů.

O programu COST jsme podrobněji psali například zde.

 

Jednotlivé nástroje jsou včetně příkladů úspěšných projektů podrobně popsány v nové brožuře, která je ke stažení zde. Měla by se stát praktickým pomocníkem při přípravě projektů SEWP a přispět k většímu zapojení českých výzkumných pracovníků a vědeckých pracovišť do těchto projektů. Část brožury je také věnována plánovaným výzvám SEWP na poslední tři roky programu Horizont 2020.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: TC AV ČR