facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Soutěž MyGalileoSolution

15. 9. 2020
Soutěž MyGalileoSolution

Evropská agentura pro Globální družicový polohový systém (GSA) zahájila soutěž MyGalileoSolution, pro evropské inovátory a podnikatele, kteří přijdou s nápady na využití navigačního systému Galileo v lokalizačních službách, jako jsou například aplikace pro chytré telefony, nositelnou elektroniku, aplikace pro správu majetku, trasování či robotiku.

Agentura očekává širokou účast všech členských států EU. #MyGalileoSolution je prozatím největší soutěží organizovanou GSA a nabídne ceny ve výši až 1.5 milionu EUR ve čtyřech klíčových oblastech inovace: reakce na mimořádné a nouzové události, inteligentní a ekologické dopravní systémy, řešení pro digitální věk a kyberbezpečnost.

Soutěž se skládá z dvou na sobě nezávislých kol. V prvním kole je cílem přetavit inovativní myšlenku v prototyp, či beta-verzi aplikace, která bude dosahovat minimálně 50 % její zamýšlené funkcionality. Každý z třiceti nejlepších návrhů získá odměnu v hodnotě 15 tisíc eur. První tři účastníci získají navíc finanční odměnu 40, 25 a 10 tisíc eur.

Ve druhém kole jde o vyvinutí plně funkčního řešení připraveného ke komercializaci na základě již existujícího prototypu nebo betaverze. Dvacítka nejlepších týmů obdrží ceny v hodnotě 40 tisíc eur. První tři účastníci získají navíc finanční odměnu 60, 40 a 25 tisíc eur.

V celé soutěži se posuzují následující kritéria:

  • inovativnost návrhu ve vztahu k existujícím technickým řešením,
  • tržní potenciál reálného produktu (existence poptávky, ziskovost)
  • proveditelnost (již dosažený pokrok, zkušenosti týmu potřebné pro vývoj produktu)
  • relevance pro systém Galileo (využití výhod, které nabízí systém Galileo).

Termín pro odevzdání přihlášek do prvního kola je 30. září 2020. Kandidáti postupující do druhého kola budou oznámeni 31. října 2020. Přihlášky do druhého kola se podávají do 30. listopadu 2020.

Zájemci o soutěž se mohou zúčastnit webináře, který se koná 21. září 2020. Registrace zde

Veškeré potřebné informace naleznete zde.

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: GSA