facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Soutěž o Cenu Wernera von Siemense opět vyhlášena

29. 9. 2021
Soutěž o Cenu Wernera von Siemense opět vyhlášena

O Cenu Wernera Siemense mohou i letos usilovat studenti, pedagogové a vědci technických, přírodovědeckých a medicínských oborů. Byl vyhlášen již 24. ročník soutěže a přihlášky lze zasílat do 30. listopadu 2021. Nominovat případné laureáty může i veřejnost.

„Poznání a vzdělání je základem každého pokroku. Studentům, mladým vědcům a jejich pedagogům chceme ukázat, za jak důležitou jejich roli ve společnosti považujeme,“ uvedl k zahájení soutěže generální ředitel skupiny Siemens v České republice Eduard Palíšek.

Soutěž je vyhlášena v několika kategoriích – nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, nejlepší pedagogický pracovník, nejlepší diplomová práce či nejlepší dizertační práce, ocenění za překonání překážek při studiu, zvláštní cena za vynikající kvalitu ženské vědecké práce a vyhlášena bude i nejlepší absolventská práce (diplomová/dizertační) zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0 a nejlepší absolventská práce (diplomová/dizertační) zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou. Podrobné informace jsou zde.

siemens2020

Cenu Wernera von Siemense pořádá český Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení prací. Záštitu nad udílením cen poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v Česku. V předchozích třiadvaceti ročnících soutěže bylo oceněno 410 studentů, pedagogů a vědců, na odměnách bylo vyplaceno přes 13,4 milionu korun. Letošní ročník v osmi kategoriích rozdělí 900 000 korun, v kategorii nejlepší diplomová a dizertační práce spolu se studenty ocenění získají i vedoucí prací.

O předávání cen za rok 2020 si můžete přečíst zde.

 

Zdroj: Siemens, Univerzita Palackého v Olomouci

redakčně upraveno