facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Soutěž o nejlepší biotechnologický produkt

16. 12. 2018
Soutěž o nejlepší biotechnologický produkt

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyzývá zájemce k podávání přihlášek do soutěže o cenu za nejlepší biotechnologický produkt, kterou již čtyři roky uděluje asociace European Biotechnology Thematic Network Association (EBTNA) inovativním malým a středním podnikům.

Do soutěže se mohou přihlásit společnosti splňující vymezení malého a středního podniku, mající sídlo v některé z členských zemí EU či přidružených států. Jejich produkt musí spadat do některé z biotechnologických disciplín a řešit zásadní problém v některé oblasti biotechnologií. Dále je třeba, aby produkt již byl patentován v některém členském státě EU nebo přidruženém, a byl během posledních dvou let obchodně využíván. V neposlední řadě je nutné, aby bylo schváleno uvedení produktu na trh příslušnými orgány členského státu EU nebo státu přidruženého.

Vítězný produkt pak získá možnost spolupráce s asociací European Biotechnology Thematic Network Association (EBTNA) na projektech EU, osvědčení o udělení ceny EBTNA za nejlepší biotechnologický produkt Best Biotechnology Product Award a v neposlední řadě také bezplatné poskytnutí stánku a zajištění satelitní konference na Evropském biotechnologickém kongresu 2019. Vítězný produkt bude také propagován na internetových stránkách EBTNA a Evropského biotechnologického kongresu.

Termín pro odevzdání přihlášek je do 8. dubna 2019. Text musí být vyplněn pouze v anglickém jazyce.

Podrobnější informace jsou k dispozici zde.

 

Zdroj: MŠMT