facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Soutěž: Představte svůj výzkum v pouhých třech minutách!

17. 1. 2022
Soutěž: Představte svůj výzkum v pouhých třech minutách!

Francouzský institut v Praze zve fancouzsky hovořící doktorandy na soutěž Ma thése en 180 secondes. Přihlášky je možné posílat do 19. února 2022.

2022 MT180 Candidatures Twitter

Soutěžící mají za úkol maximálně ve třech minutách představit svou diplomovou práci ve francouzštině pomocí jediného snímku a pokusit se přesvědčit porotu a veřejnost. K tomu budou muset být jasní a přesvědčiví, případně použít humor!

I letos soutěž pro Českou republiku pořádá sdružení Gallica a Francouzský institut v Praze. Nejlepší kandidáti českého výběru se budou moci zúčastnit soutěže Centrale Europe v rakouské Vídni - pokud to stav epidemie dovolí.

Kandidáti musí splňovat následující podmínky:

 • Mluvit francouzsky;
 • Být zapsáni do doktorského studia na některé z vysokých škol v České republice v aktuálním akademickém roce (2021-2022) nebo získat doktorát v předchozím akademickém roce (2020-2021);
 • Zastupovat vysokou školu, na které je doktorand zapsán. V případě spoluřešitelství bude uchazeč zastupovat svou vysokou školu v některé z členských zemí středoevropské zóny;
 • Představit dostatečně pokročilý stav doktorského výzkumného projektu;
 • Informovat o své účasti v soutěži vedoucího své disertační práce a/nebo poskytovatele finančních prostředků a vedoucího svého pracoviště;
 • Nebýt již národním finalistou v některém z předchozích ročníků soutěže.

Podmínkou přihlášení je vyplnění přihlášky do 19. února 2022.

Předběžný kalendář

 • Od 11. ledna 2022 do 19. února 2022: Registrace prostřednictvím přihlášky.
 • Konec února/začátek března 2022 (přesné datum bude oznámeno): Registrace prezentací disertačních prací v délce 180 sekund
 • Březen 2022: Veřejné hlasování online
 • 18. března 2022: Vyhlášení vítězů českého výběru (rozhodnutí poroty)
 • 7. června 2022: Středoevropské finále, Vídeňská univerzita (Rakousko)

 

Zdroj: Francouzský institut v Praze