facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Specifický vysokoškolský výzkum v roce 2017

25. 1. 2017
Specifický vysokoškolský výzkum v roce 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory na specifický vysokoškolský výzkum a její výši pro jednotlivé vysoké školy. Celkově je na specifický výzkum magisterských a doktorských studentů v roce 2017 vyhrazeno 1,165 mld. Kč.

Výše účelové podpory pro jednotlivé vysoké školy se určuje podle Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu experimentálního vývoje a inovací.

Žádost o poskytnutí podpory doručí oprávněný uchazeč odboru podpory vysokých škol a výzkumu MŠMT prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: vidaawt) nejpozději 27. ledna 2017.

 

Více informací naleznete na webových stránkách ministerstva.