facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Teaming II – výsledky prvního kola

3. 9. 2018
Teaming II – výsledky prvního kola

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky prvního kola hodnocení výzvy Teaming II. Ta je zaměřena na podporu projektů úspěšných ve výzvě Teaming Phase 2 v programu Horizont 2020 na rozvoj výzkumných center pomocí spolupráce se zahraniční vedoucí vědeckou institucí. V prvním kole byly hodnoceny čtyři žádosti, tři z nich byly s výhradou doporučeny k podpoře.

Cílem výzvy Teaming II je podpořit významný upgrade stávajícího výzkumného centra v České republice, které je postaveno na spolupráci se zahraniční vedoucí vědeckou institucí v souladu se zaměřením výzvy Teaming Phase 2 z Horizontu 2020. Výzva doplňkově podpoří především infrastrukturní investice a vybavení projektů úspěšných ve výzvě Teaming Phase 2 z Horizontu 2020.

O dotaci mohou žádat výzkumné organizace realizující projekt Teaming Phase 1 a dále splňující podmínky dané výzvou.

K podpoře byl s výhradou doporučen projekt Ústavu molekulární genetiky AV ČR (Výzkumný inkubátor v biologických vědách - ARIB) a dva projekty Masarykovy univerzity (Centrum syntetické biologie rostlin pro bioengineering a udržitelné zemědělství a CETOCOEN Excellence). Maximální schválená výše finanční podpory těchto projektů činí 1,4 mld. korun.

Z důvodu rozporu projektové dokumentace a plánovaného účelu užívání popsaného v žádosti o podporu nebyl doporučen projekt Vysokého učení technického v Brně s názvem Back4Future – Infrastructure s požadovanou výší podpory přes 777 milionů korun.

Celková alokace na výzvu Teaming II činí 900 milionů korun. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu pro 2. kolo je 15. 2. 2019.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MŠMT