facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Technologická agentura vyhlásila M-ERA.Net 2 Call 2019

20. 3. 2019
Technologická agentura vyhlásila M-ERA.Net 2 Call 2019

Technologická agentura ČR dne 19. 3. 2019 vyhlásila výzvu M-ERA. Net 2 Call 2019, která podporuje českou účast v projektech aplikovaného výzkumu zaměřeného na pokročilý materiálový výzkum. Uchazeči se mohou do výzvy hlásit do 18. 6. 2019.

Cílem M-ERA. Net 2 Call 2019 je podpořit ambiciózní mezinárodní projekty zabývající se výzkumem a inovacemi v oblasti materiálů, včetně materiálů pro nízkouhlíkové energetické technologie a související výrobní technologie.

Technologická agentura ČR podpoří v nejúspěšnějších projektech aplikovaného výzkumu české partnery mezinárodních konsorcií částkou v celkové výši jeden milion eur.

Výzvy se účastní 35 poskytovatelů z 26 zemí, včetně Rakouska, Maďarska, Belgie, Kanady, Francie a Izraele. Uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky.

Témata této výzvy jsou:

  • Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3PP)
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  • Materials additive manufacturing

Příjem zkrácených verzí návrhů projektů (tzv. pre-proposals) bude probíhat do 18. 6. 2019 prostřednictvím společného mezinárodního systému. Bližší informace a podrobnosti o účasti ve výzvě naleznete na stránkách M-era. Net nebo v připravované příručce Vše o M-ERA. Net 2 Call 2019, která bude zveřejněna na stránkách TA ČR.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR