facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Technologická agentura vyhlásila třetí veřejnou soutěž v programu ÉTA

19. 9. 2019
Technologická agentura vyhlásila třetí veřejnou soutěž v programu ÉTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 18. září 2019 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Hlavním cílem programu je podpora čerpání inovačního potenciálu společenských, humanitních a uměleckých věd, jakožto klíčových hráčů pro řešení společenských, ekonomických, technologických, kulturních nebo globalizačních výzev a příležitostí 21. století.

Pro naplnění stanoveného cíle programu ÉTA jsou definovány tyto čtyři oblasti:

  1. člověk a společnost;
  2. člověk a prostředí pro jeho život;
  3. člověk a ekonomika;
  4. člověk a společenský systém.

V každé oblasti jsou pro dosažení cíle programu stanoveny současné i budoucí výzvy 21. století, které mají vliv na dynamické proměny současné společnosti. Projekty si musí zvolit minimálně jednu z výše jmenovaných čtyř oblastí a alespoň jednu z definovaných výzev pro 21. století.

Soutěžní lhůta začíná dnem 19. září 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 31. října 2019.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením, které naleznete zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR