facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Uzávěrka EMBO Installation Grants se blíží

26. 3. 2018
Uzávěrka EMBO Installation Grants se blíží

Do 16. dubna 2018 je možné podávat žádosti o tzv. Installation Grants, které vyhlašuje EMBO (European Molecular Biology Organization), nevládní organizace sdružující přední evropské vědce z oblasti life sciences.

Organizace EMBO spravuje řadu grantových schémat, o které mohou žádat i čeští vědci. V současné době se blíží uzávěrka pro tzv. instalační granty, které jsou určeny na podporu talentovaných vědců z ČR, Chorvatska, Estonska, Polska, Portugalska a Turecka. V projektu lze žádat o roční podporu až 50 tis. EUR na tři roky, s možností prodloužení o další dva. Držitelé grantu se zároveň stávají členy „Young Investigator Programme“ a mohou žádat o peníze na networking, ucházet se o menší doplňkové granty a čerpat řadu dalších výhod programu.

Termín pro podání návrhů projektů je 16. dubna 2018. Více informací naleznete zde.

Další možnosti podpory EMBO:

Gold Medal - prestižní ocenění za mimořádný vědecký přínos v oblasti life sciences spojené se stipendiem ve výši 10 tis. EUR (uzávěrka v únoru)

Woman in Science Award - ocenění pro ženy za mimořádný vědecký přínos v oblasti life sciences spojené se stipendiem ve výši 10 tis. EUR (uzávěrka v říjnu)

Short-Term Fellowships - podpora na max. tříměsíční výměnný pobyt pro držitele titulu Ph.D. a doktorské studenty

Long-Term Fellowships - podpora až dvouleté výzkumné stáže pro držitele titulu Ph.D.

 

Zdroj: EMBO