Vytisknout tuto stránku

V česko-čínské výzvě uspěly techniky

5. 5. 2019
V česko-čínské výzvě uspěly techniky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výsledky veřejné soutěže v podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VES19CHINA). Mezi deset projektů rozdělí více než 85 milionů korun.

Podprogram INTER-ACTION je určen na podporu mezinárodní spolupráce, konkrétně na spolupráci českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v zemích, ke kterým se váže platná dohoda/prováděcí dokument charakteru bilaterální mezivládní nebo mezirezortní dohody pro aktivity VaVaI.

Spolupráce v této veřejné soutěži je založena na mezivládní dohodě mezi Vládou České republiky a Vládou Čínské lidové republiky o vědecko-technické spolupráci.

Ve výzvě letos uspěly především technické vysoké školy.Vysoké učení technické v Brně bude řešit hned 3 projekty, po jednom pak Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a České vysoké učení technické v Praze. Se třemi projekty uspěli také vědci z Univerzity Karlovy, s jedním Masarykova univerzita a posledním podpořeným je projekt Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.

Kompletní seznam podpořených i nepodpořených projektů je k nahlédnutí zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: MŠMT