facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V letošní veřejné soutěži v programu ÉTA uspělo 99 projektů

1. 4. 2020
V letošní veřejné soutěži v programu ÉTA uspělo 99 projektů

Technologická agentura ČR vyhlásila výsledky veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Míra úspěšnosti v soutěži činila 20,32 %.

Z celkového počtu 526 podaných projektů jich postoupilo do fáze hodnocení celkem 487. Na základě hodnocení získá podporu 99 projektů. Úspěšnost v soutěži byla o téměř 18 % nižší než v minulé veřejné soutěži. Míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů, které postoupily do hodnocení (psali jsme zde).

Nejvíce podpořených projektů v roli hlavního příjemce (15) získala Univerzita Karlova, následuje Masarykova univerzita, která má o tři podpořené projekty méně. Na třetí příčce v úspěšnosti jsou ústavy Akademie věd ČR, které mají dohromady 11 podpořených projektů. Dařilo se také Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzitě Palackého v Olomouci, které získaly shodně 6 projektů.

Pokud zohledníme počet projektů, které konkrétní instituce do soutěže podala v roli hlavního řešitele, tak úspěšnost Univerzity Karlovy v soutěži činí necelých 36 %, Masarykovy univerzity pak 36,4 %. Ústavy Akademie věd uspěly s 39 % podaných projektů. Podporu pro téměř polovinu svých podaných projektů získala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Bezmála třicetiprocentní úspěšnost měla Univerzita Palackého v Olomouci a čtvrtinovou Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Nedařilo se naopak Českému vysokému učení technickému v Praze, které do soutěže podalo 23 projektů, z nichž podporu získaly pouze tři. Se třinácti projekty se do letošní výzvy hlásila Česká zemědělská univerzita v Praze, podporu ale získal pouze jeden její projekt – v minulém roce přitom uspěla s osmi projekty. Neuspělo například Centrum dopravního výzkumu, které do soutěže podalo 2 projekty. V minulém ročníku přitom získalo podporu hned pro 6 svých návrhů.

O krátké zhodnocení jsme poprosili také předsedu rady programu ÉTA a ředitele Technologické agentury ČR Martina Bunčeka.

Jak celkově hodnotíte třetí soutěž programu ÉTA?

Především mám velkou radost z toho, že projekty, které byly doporučeny, tak ty získaly podporu. A ty, které obsahovaly nějaké nedostatky, tak doporučeny nebyly. Myslím, že se podařilo minimalizovat postoje, kdy sice hodnotitel projekt doporučí, ale dá tak málo bodů, že stejně neprojde. A také mě těší to, že se podařilo celý hodnoticí proces dostat do podoby, kdy neúspěšným uchazečům mohou odborné posudky pomoci projekty zlepšit a znovu předložit.

Kdy budou mít neúspěšní uchazeči šanci své projekty opět poslat do soutěže?

Počítá se s tím, že na podzim letošního roku by měla být vyhlášena čtvrtá soutěž. Otázkou, která se ještě diskutuje, je konečná výše alokovaných prostředků.

A závěrem, jak jste se vyrovnali s probíhající pandemií koronaviru?

To se nám také podařilo zvládnout. Celá rada programu se odbyla částečně on-line a vše se podařilo včas a v příslušné kvalitě zvládnout.

Děkujeme mockrát a přejeme, ať se vše daří zvládat i nadále.

 

Seznam projektů doporučených k podpoře

Seznam projektů doporučených k podpoře, u nichž se nepředokládá uzavření smlouvy pro nedostatek financí 

Seznam projektů nedoporučených k podpoře

 

Informace pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory, naleznete zde.


Autor: Vědavýzkum.cz (SA, AV)

Zdroj: TA ČR