facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V OP VaVpI bylo podpořeno 222 projektů

18. 11. 2016
V OP VaVpI bylo podpořeno 222 projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v současné době zpracovává závěrečnou zprávu hodnotící realizaci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

V OP VaVpI bylo podpořeno celkem 222 projektů, které úspěšně ukončily svou realizační fázi k 31. prosinci 2015. Příjemci celkem vyúčtovali prostředky ve výši téměř 56 miliard korun.

Klíčovým přínosem OP VaVpI pro Českou republiku je vybudování 8 špičkových výzkumných center evropské úrovně se zaměřením zejména na přírodovědné obory a dále vybudování či modernizace 40 regionálních výzkumných a vývojových center. Díky těmto intervencím došlo k výraznému posílení podmínek pro realizaci výzkumu a vývoje (VaV) v jednotlivých krajích ČR a významně byla podpořena také mezioborová spolupráce jak na úrovni vysokých škol nebo jednotlivých fakult, tak i na úrovni spolupráce zástupců podnikového sektoru s výzkumnými pracovníky. Zlepšeny byly také podmínky pro komercializaci a popularizaci VaV v ČR. Konkrétně bylo podpořeno vybudování společné informační infrastruktury pro VaV, pořízení vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven, rozvoj center transferu technologií a podpora tzv. pre-seed aktivity. Vzniklo rovněž několik atraktivních science learning center a návštěvnických center pro veřejnost. V neposlední řadě byly prostředky OP VaVpI čerpány také na rozvoj a modernizaci infrastruktury vysokých škol, která je spojená s výzkumem.

 

Zdroj MŠMT