Vytisknout tuto stránku

V páté veřejné soutěži v programu ÉTA je konkurence vysoká

18. 11. 2020
V páté veřejné soutěži v programu ÉTA je konkurence vysoká

V polovině října skončila soutěžní lhůta páté veřejné soutěže na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ve společenských a humanitních vědách a umění ÉTA vyhlášené Technologickou agenturou ČR. Zájem o podporu byl již tradičně vysoký.

open book 1428428 640

Program ÉTA se obrací na vědce a vědkyně z oblasti společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV), aby navrhovali řešení výzev a příležitostí 21. století v reakci na sociální, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. Do poslední veřejné soutěže bylo podáno celkem 533 návrhů projektů, podmínky splnilo a do dalšího hodnocení postoupilo 525 návrhů.

Na jednoho žadatele ve veřejné soutěži v průměru připadá 3,5 návrhu projektu v roli hlavního řešitele. V absolutním počtu podaly nejvíce žádostí veřejné vysoké školy, celkem 329, přičemž na jednu školu v soutěži připadá v průměru více než 13 návrhů projektů. Nejvíce, 34 návrhů, podali vědci z Masarykovy univerzity, následovaní Univerzitou Karlovou (32), Českým vysokým učením technickým v Praze (27) a Univerzitou Palackého v Olomouci (26).

Poměrně vysoký počet návrhů projektů aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách podaly právě technicky zaměřené vysoké školy. Vedle pražského ČVUT to jsou například Technická univerzita v Liberci s 20 projekty, Vysoké učení technické v Brně s 16, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně s 13 nebo Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava s 11 projekty. Dvouciferný počet žádostí podaly také například Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Hradec Králové nebo Mendelova univerzita v Brně.

Soukromé společnosti podaly celkem 56 návrhů projektů, přičemž obvykle žádaly o jeden či dva projekty, s výjimkou firmy INESAN, s.r.o., která do soutěže podala hned 13 přihlášek. Ústavy Akademie věd, vesměs humanitně či společenskovědně zaměřené, podaly celkem 17 návrhů projektů. Mezi ostatními veřejnými výzkumnými organizacemi, od kterých se sešlo 32 přihlášek, vyniká v počtu podaných žádostí Centrum dopravního výzkumu s osmi a Národní ústav duševního zdraví se šesti projekty.

Škála ostatních žadatelů byla i v páté výzvě programu ÉTA velmi pestrá. O projekty aplikovaného výzkumu či experimentálního vývoje v SHUV oborech se uchází například dvanáct zapsaných spolků, pět zapsaných ústavů, čtyři příspěvkové organizace, šest obecně prospěšných společností, tři nemocnice, tři muzea, jedno gymnázium, Národní knihovna nebo Ministerstvo obrany.

Celková alokace soutěže je 250 milionů korun, maximální výše podpory na jeden projekt činí 8 milionů korun s maximální intenzitou podpory 80 %. Výsledky by měly být vyhlášeny na konci března 2021.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 5. veřejné soutěže Programu ÉTA:

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)