facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vědci z Univerzity Palackého uspěli ve výzvě Horizon 2020 Twinning

23. 1. 2021
Vědci z Univerzity Palackého uspěli ve výzvě Horizon 2020 Twinning

Zvýšit použitelnost negaussovské kvantové fyziky v experimentech má za cíl mezinárodní projekt NONGAUSS, do kterého se zapojila Katedra optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt, který právě startuje, je jedním ze čtyř úspěšných českých projektů z loňské výzvy Twinning programu Horizont 2020.

csm Nongauss 714b0d4815

Vědci na katedře budou díky projektu spolupracovat se špičkovými laboratořemi kvantové technologie v Dánsku a Francii, což posílí její renomé v oblasti výzkumu. Výsledky společného bádání mohou v budoucnu najít uplatnění například při konstrukci výkonných počítačů či v telekomunikacích.

Do mezinárodního projektu NONGAUSS se převážně zapojí tým Radima Filipa z katedry optiky přírodovědecké fakulty, který spojí své síly s významnými laboratořemi na Dánské technické univerzitě (DTU) a Sorbonne Université (SU) v Paříži. „Tématem projektu je náročná problematika negaussovských operací a stavů v širokém spektru kvantových technologiích," uvedl Radim Filip, koordinátor projektu.

Vědci v kvantové fyzice pracují zejména se dvěma typy systémů, a to kvantovými bity a se systémy spojitých proměnných. Výzkum se spojitými proměnnými se ale často omezuje pouze na problematiku tzv. gaussovských stavů a operací, jejichž využití v kvantových technologiích je omezené. Název tyto stavy a operace dostaly kvůli tomu, že jejich reprezentace ve fázovém prostoru je dána Gaussovou funkcí.

„Rozšíření operací na spojitých proměnných i na negaussovské operace a stavy by přitom umožnilo nové aplikace v kvantových technologiích, například v kvantovém počítání a simulacích, komunikaci nebo měření slabých sil," upozornil Petr Marek zodpovědný za pracovní balíček Workshopy a letní školy.

Projekt NONGAUSS kombinuje teoretickou expertízu týmu z katedry optiky se světovými laboratořemi na Dánské technické univerzitě a Sorbonne Université. „Náš tým vyvine nové metody popisu negaussovských operací a přípravy a verifikace negaussovských stavů. Laboratoře profesora Andersena, profesora Laurata, případně i další laboratoře u nás či ve světě, pak následně provedou experimentální realizaci těchto teoretických návrhů,“ dodal Radim Filip.

Obě zahraniční laboratoře pracují s komplementárními kvantovými systémy a technikami umožňujícími širokou škálu testů negaussovské fyziky. Tým profesora Andersena v Lyngby se zaměřuje převážně na aplikovaný výzkum v oblasti vysoce přesných měření a kvantového zpracování informace s využitím neklasických stavů světla, mechanických rezonátorů a barevných center v diamantech. Laboratoř profesora Laurata v Paříži se věnuje základnímu výzkumu v oblasti kontroly světla pomocí široké škály metod od nelineárních optických krystalů po interakci s chladnými atomy.

Kromě vědecké části má projekt NONGAUSS za cíl také lépe zapojit Univerzitu Palackého do sítě významných evropských výzkumných týmů a zvýšit její úspěšnost v grantových soutěžích Evropské unie. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého tak získá zkušenosti s přípravou a vedením velkých evropských projektů a s intenzivní komunikací směrem k veřejnosti. Naplánována je řada aktivit k prohloubení spolupráce mezi Univerzitou Palackého, Dánskou technickou univerzitou a Sorbonne Université. Připraveny jsou výzkumné stáže, workshopy a letní školy, konference a kolokvia.

„U zahraničních stáží členů týmu očekáváme výrazný přínos formou nových zkušeností a znalostí ze špičkových skupin v našem oboru, kterými jsou skupiny v Paříži a Dánsku, a to zejména pro mladší kolegy, pro které je tento projekt perfektní příležitostí pro osobní profesní rozvoj, což přispěje k posílení celého pracoviště,“ podotkl garant aktivity Výzkumné stáže Vladyslav Usenko.

Organizace pravidelných seminářů zahraničních expertů na katedře optiky i výjezdy olomouckých pracovníků do zahraničí mají výrazně vylepšit postavení UP v oblasti kvantové fyziky. „Na jednu stranu tímto způsobem v Olomouci získáme hlubší znalosti širokého spektra kvantových systémů, na druhou stranu nám umožní lépe informovat vědeckou komunitu o výsledcích našeho výzkumu,“ podotkl garant aktivity Konference a kolokvia Ondřej Černotík.

„Získání projektu NONGAUSS ve výzvě Horizon 2020 Twinning považuji za mimořádný úspěch pro naši katedru, fakultu i celou univerzitu. Tento projekt nám umožní dále výrazně posílit a rozvinout mezinárodní vědeckou spolupráci se špičkovými zahraničními týmy profesora Ulrika L. Andersena na Dánské technické univerzitě v Lyngby a profesora Juliena Laurata na Sorbonne Universite v Paříži. Projekt poskytne unikátní příležitost zejména našim doktorandům a mladým vědeckým pracovníkům získat nové znalosti a mezinárodní zkušenosti a navázat kontakty s kolegy z prestižních zahraničních laboratoří," dodal vedoucí katedry optiky Jaromír Fiurášek.

 

 

Autorka: Šárka Chovancová

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci

redakčně upraveno


Jedná se o jeden ze čtyř projektů koordinovaných českými institucemi, které uspěly v loňské poslední výzvě programu Horizont 2020 Twinning. Ta prohlubuje interakce jedné instituce z tzv. „widenning countries“ - mladších zemí EU, mezi něž se počítá i Česká republika - se špičkovými zahraničními partnery. Program nefinancuje samotný výzkum, ale jen mobilitu, společně organizované workshopy a konference a podobné podpůrné aktivity. Seznam všech 77 úspěšných projektů z poslední výzvy naleznete zde.