facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Vědecké ceny Francouzského velvyslanectví v Praze

13. 2. 2018
Vědecké ceny Francouzského velvyslanectví v Praze

Každý rok oceňuje Francouzské velvyslanectví v Praze nejlepší mladé vědce z českých univerzit a výzkumných institucí a ze jejich práci v různých oborech uděluje prestižní ceny spojené s finanční odměnou i možností stipendia ve francouzských výzkumných laboratořích.

Zájemci se mohou hlásit v šesti oborech, a to v oblasti počítačových věd (Cena Josepha Fouriera), medicíny (Cena Alberta Schweitzera), chemie (Cena Jean-Marie Lehna), farmacie (Cena Sanofi), jaderného výzkumu (Becquerelova cena) a humanitních a společenských věd (Cena Jacquese Derridy). V rámci této iniciativy se bude udílet i zvláštní cena Platformy CEFRES za nejlepší vědecký článek v oboru společenských a humanitních věd publikovaný v odborném recenzovaném časopise.

Každoročně se do soutěže hlásí desítky kandidátů z celé ČR, kteří jsou nejprve vybráni svými institucemi a následně předstupují před porotu složenou z českých a francouzských odborníků s obhajobou své práce.

Tři nejlepší uchazeči dostanou finanční odměnu v podobě šeku věnovaného příslušnou sponzorskou společností. První dva výherci navíc od Francouzského velvyslanectví v České republice obdrží stipendium na měsíční stáž ve francouzské výzkumné laboratoři dle vlastního výběru.

Slavnostní předávání vědeckých cen pak probíhá v prostorách Francouzského velvyslanectví v Praze, v Buquoyském paláci. Ceremoniálu předsedá velvyslanec Francie v ČR a Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii z roku 1987 a iniciátor akce.

Pro přihlášení do soutěže o jednotlivé ceny je rozhodujícím kritériem téma výzkumu, nikoli obor doktorského studia. Například o ceny v oblasti medicíny a farmacie se mohou ucházet i studenti doktorandských studijních programů z oboru molekulární či buněčné biologie, biochemie, pokud má jejich projekt návaznost na medicínu či farmacii. Více informací naleznete také zde.

V rámci Akademie věd ČR se mohou kandidáti hlásit do interního předkola do 8. 3. 2018. Přihlášky mohou podávat PhD. studenti a případně i postdoktorandi, kteří obhájili dizertační práci v roce 2017 nebo 2018. Věkovou hranicí je 33 let, podmínkou česká či slovenská národnost s pracovním úvazkem na pracovišti AV ČR. Více informací zde.

 

Zdroj: AV ČR, Francouzský institut v Praze