facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Veřejná soutěž v programu GAMA pro projekty Seal of Excellence

28. 9. 2017
Veřejná soutěž v programu GAMA pro projekty Seal of Excellence

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že 2. veřejná soutěž programu GAMA, podprogram 2 pro projekty Seal of Excellence SME Instrumentu fáze 1, které tuto pečeť obdržely v 2. či 3. uzávěrce roku 2017 bude vyhlášena dne 11. 10. 2017.

Veřejná soutěž je určena pouze pro projekty, které uspěly ve výzvě SME Instrumentu fáze 1 v 2. či 3. uzávěrce roku 2017, ale z nedostatku finančních prostředků nebyly financované. Jedná se tedy o projekty, které obdržely pečeť „Seal of Excellence" Evropské komise v 2. či 3. uzávěrce SME instrument fáze 1 roku 2017. Kromě projektu podaného do Horizontu 2020, Evaluation Summary Report a pečetě Seal of Excellence budou muset uchazeči dodat ještě další dokumenty vyžadované českou legislativou, které budou specifikovány v Zadávací dokumentaci.

Více informací k vyhlašované veřejné soutěži jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Struktura návrhu projektu (přihláška) bude zjednodušená, jelikož se jedná o projekty, jejichž kvalita již byla zhodnocena mezinárodními hodnotiteli v rámci výzvy Horizontu 2020.

Snahou TA ČR je co nejvíce snížit administrativní náročnost této veřejné soutěže. Díky tomu, že se bude jednat o zjednodušený proces hodnocení, TA ČR předpokládá, že výsledky veřejné soutěže budou známy již do 31. 12. 2017.

Informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR


Podívejte se na harmonogram veřejných soutěží TA ČR v roce 2018.