facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhášení veřejné soutěže v podprogramu INTER-INFORM

23. 10. 2019
Vyhášení veřejné soutěže v podprogramu INTER-INFORM

Dne 23. 10. 2019 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM (LTI20) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

V rámci programu INTER-INFORM, který se zaměřuje na podporu zapojení českých výzkumných institucí do mezinárodních programů výzkumu a vývoje a na rozvoj k tomu potřebných infrastruktur, vyhlásilo ministerstvo školství další veřejnou soutěž.

Očekávaným výsledkem podpory v podprogramu je nárůst účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a zvýšení jejich úspěšnosti při získávání podpory ve výzvách mezinárodních poskytovatelů. Uchazečem mohou být pouze výzkumné organizace.

Návrhy projektů bude možné podávat od 24. 10. 2019 do 9. 12. 2019. Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny dne 8. 4. 2020 na internetových stránkách poskytovatele.

Uchazeč, který žádá o podporu, neprokazuje poskytovateli naplnění definičních znaků výzkumné organizace v případě, že je uveden v seznamu výzkumných organizací vedeném poskytovatelem. Pokud na tomto seznamu není zapsán, prokáže svoji způsobilost čestným prohlášením o způsobilosti k řešení projektu (v dokumentaci) a zároveň v termínu do ukončení soutěžní lhůty, tj. do 9. 12. 2019 požádá o zápis do seznamu výzkumných organizací vedeného poskytovatelem.

Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné zde.

 

Zdroj: MŠMT