facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášena první veřejná soutěž v programu The Country for the Future

14. 11. 2019
Vyhlášena první veřejná soutěž v programu The Country for the Future

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo dne 13. listopadu 2019 první veřejnou soutěž v programu The Country for the Future, podprogramu 3: „Inovace do praxe“. Výzva s celkovou alokací 1 mld. korun je určena na inovace v malých a středních podnicích. Žádosti lze podávat do 8. 1. 2020.

Program, jehož hlavním cílem je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím propojení spolupráce mezi akademickou sférou, podnikatelským sektorem, inovačním prostředím a většího využití výsledků výzkumu a vývoje do praxe, schválila vláda v květnu. Jeho celková alokace na období 2020 až 2027 je 6,1 miliardy korun.

Ve vyhlášené soutěži mohou být podpořeny pouze projekty zaměřené na zavádění inovací v podnicích, včetně pořízení know-how, pořízení potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby či poskytováním služby. Tematické zaměření musí odpovídat podmínkám popsaným v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Obsahem projektu musí být inovace produktů či postupů, případně organizační inovace, pokud přímo souvisí s inovacemi produktů či postupů. Projekty musí být zahájeny v období od 1. 2. 2020 do 1. 9. 2020 a mohou trvat nejdéle do 31. 8. 2023, maximální doba řešení projektu je 36 měsíců.

Uchazečem o podporu může být pouze podnik náležející do kategorie malých a středních podniků dle Přílohy I GBER, který řeší projekt samostatně. Soutěžní lhůta pro podání žádostí trvá od 14. 11. 2019 do 8. 1. 2020. Pro rok 2020 je na podporu vybraných projektů alokováno cca 340 milionů Kč, pro celou dobu řešení projektů pak 1 miliarda Kč.

Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny dne 29. 5. 2020 na webu poskytovatele zde. Plný text Programu schválený usnesením vlády ze dne 20. 5. 2019 č. 350 je zveřejněn zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MPO