Vytisknout tuto stránku

Vyhlášení 2. národní výzvy INTER-EUREKA LTE217

15. 2. 2017
Vyhlášení 2. národní výzvy INTER-EUREKA LTE217

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 15. února 2017 vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, 2. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE217 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.

Veškeré dokumenty pro uchazeče naleznete na webu MŠMT. Uzávěrka soutěžní lhůty je 5. dubna 2017. Výsledky hodnocení by měly být vyhlášeny 15. září 2017

 

Zdroj: MŠMT


Program INTER-EXCELLENCE, jeho podprogram INTER-EUREKA je určen na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry. Výstupy projektů musí být cíleny na jejich komerční využití, tj. nové inovované výrobky, nové technologie, nové služby a jejich rychlé uplatnění na trhu.