Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Vyhlášení 3. veřejné soutěže v programu GAMA, podprogramu Seal of Excellence

9. 3. 2018
Vyhlášení 3. veřejné soutěže v programu GAMA, podprogramu Seal of Excellence

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 7. března 2018 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 2, Seal of Excellence.

Veřejná soutěž bude zaměřena pouze na podporu projektů uchazečů, kterými jsou malé a střední podniky se sídlem v ČR, které obdržely Seal of Excellence Evropské komise v nástroji SME Instrument fáze 1 ve 4. uzávěrce roku 2017 a 1. uzávěrce roku 2018.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu GAMA.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech, které najdete zde.

Soutěžní lhůta pro odevzdávání návrhů projektů začíná dnem 8. 3. 2018 a končí 19. 04. 2018.

 

Zdroj: TA ČR


 Podívejte se také na harmonogram veřejných soutěží TA ČR v roce 2018.

Partneři webu a spolupracující instituce