facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Vyhlášení 3. výzvy v programu národní a kulturní identity

17. 3. 2019
Vyhlášení 3. výzvy v programu národní a kulturní identity

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo 3. veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity 2016-2022 (NAKI II). Návrhy projektů je možné podávat nejpozději do 30. dubna 2019.

Program je zaměřen na aplikovaný výzkum ve smyslu teoretické a experimentální práce cílené na získání nových poznatků a dovedností, využitelných pro vývoj nových nebo značně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Aplikovaný výzkum národní a kulturní identity poskytuje praktické využití poznatků a dovedností při utváření kulturní orientace člověka, záchraně a využití kulturního dědictví, přijímání, vytváření a uchovávání kulturních hodnot a formování kulturních způsobů soužití.

Uchazečem, resp. příjemcem podpory na projekt mohou být výlučně výzkumné organizace – právnické osoby, které splňují definici výzkumné organizace a které řeší projekt samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími účastníky projektu, také výzkumnými organizacemi - spoluuchazeči (resp. dalšími účastníky) projektu.

Soutěžní lhůta začíná 12. března 2019 a končí dne 30. dubna 2019 v 14.00 hodin

Veškeré informace o podmínkách veřejné soutěže, způsobu a kritériích hodnocení návrhů projektů, jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny nejpozději do 16. prosince 2019 na internetové adrese poskytovatele zde.

Poskytovatel uspořádá v průběhu soutěžní lhůty pro všechny zájemce o účast v této veřejné soutěži informativní seminář dne 2. dubna 2019 od 10 hodin, v sídle poskytovatele, v zasedací místnosti „Konírna“. Vzhledem k omezené kapacitě míst je možná účast jedné osoby za uchazeče. Účast ve formátu „název instituce - jméno osoby“ potvrďte v termínu do 27. března 2019 na mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Zdroj: Ministerstvo kultury ČR