facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení 4. veřejné soutěže v programu GAMA, podprogramu Seal of Excellence

12. 10. 2018
Vyhlášení 4. veřejné soutěže v programu GAMA, podprogramu Seal of Excellence

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 10. října 2018 čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 2, Seal of Excellence.

Soutěž je zaměřena na podporu projektů uchazečů, kterými jsou malé a střední podniky se sídlem v ČR, kteří obdrželi Seal of Excellence Evropské komise v nástroji SME Instrument fáze 1 v 2. či 3. uzávěrce roku 2018.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu GAMA.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech, které najdete zde.

Soutěžní lhůta pro odevzdávání návrhů projektů začíná dnem 11. 10. 2018 a končí 22. 11. 2018.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR