facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení 4. výzvy na pražské inovační projekty

25. 7. 2020
Vyhlášení 4. výzvy na pražské inovační projekty

Od 24. července 2020 jsou přijímány žádosti o poskytnutí voucheru na pražské inovační projekty. Cílem je podpořit vznik a rozvoj mezisektorové spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Záměrem podpory je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Podporované aktivity:

  • Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří;
  • vývoj softwaru, hardwaru;
  • návrh nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, nových typů zařízení, výrobků, materiálů a metod;
  • optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů, materiálu s cílem výrazného zvýšení efektivity nebo snížení nákladů firmy;
  • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, pokud jsou uvedené činnosti součástí projektu vývoje nebo zavádění nového produktu (výrobku, služby nebo procesu).

Doplňkové aktivity:

konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví, spolupráce s doktorandy, certifikace, režijní náklady Poskytovatele znalostí. Tyto aktivity není možné realizovat samostatně, ale pouze jako doplňkové do výše 20 % z celkové částky způsobilých výdajů.

Žadatelem musí být malý nebo střední podnik (právnická osoba).

Výše podpory je stanovena dle rozpočtu projektu, který žadatel předkládá:

Malé vouchery (projekty do 500.000 Kč s maximální délkou projektu do 6 měsíců):

  • čerpání v rámci de minimis: dotace 75 % ze způsobilých výdajů (min. výše rozpočtu projektu 100.000 Kč)
  • čerpání v rámci blokové výjimky: dotace 50 % ze způs. výdajů (min. výše rozpočtu projektu 150.000 Kč)

Velké vouchery (projekty nad 500.000 Kč (včetně) s maximální délkou projektu do 6 měsíců):

  • čerpání v rámci blokové výjimky: dotace 50 % ze způsobilých výdajů (min. výše rozpočtu projektu 500.000 Kč)

Příjem žádostí bude ukončen do 17. září 2020.

Více informací naleznete na zde.

Pro další informace nebo konzultaci projektového záměru využijte služeb Enterprise Europe Network (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR