facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení 5. veřejné soutěže ERC CZ

13. 12. 2019
Vyhlášení 5. veřejné soutěže ERC CZ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo 5. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ, který slouží na podporu kvalitních projektů předložených do výzev Evropské výzkumné rady, jež nebyly podpořeny.

Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské výzkumné rady, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné rady v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků. Úplné znění programu je k dispozici zde.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů, začne běžet dne 11. prosince 2019 a končí dne 24. ledna 2020 ve 14:30 hodin. Návrhy projektů doručené po této lhůtě nebudou do veřejné soutěže přijaty.

Hodnotící lhůta, ve které ministerstvo zajistí zhodnocení návrhů projektů, rozhodne a vyhlásí výsledky veřejné soutěže, začíná dne 25. ledna 2020 a končí dne 6. dubna 2020.

Podrobné informace o soutěži naleznete zde.

 

Zdroj: MŠMT