facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení 8. národní výzvy v podprogramu INTER-EUREKA

29. 11. 2019
Vyhlášení 8. národní výzvy v podprogramu INTER-EUREKA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ke dni 28. listopadu 2019 vyhlásilo 8. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA LTE220 pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Podpora v programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-EUREKA je určena na rozvoj mezinárodní spolupráce u malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají zahrnuté rovněž také aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, a spolupracují s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry. Projekty mohou trvat až 36 měsíců.

V letech 2020-2023 je na výzvu alokováno 25-30 mil. Kč ročně. U podprogramu je stanoven limit pro přidělení podpory ve výši 4 mil. Kč na jeden projekt pro dva a více českých účastníků ročně a ve výši 3 mil. Kč na jeden projekt pro jednoho českého účastníka ročně. MŠMT se podílí na spolufinancování rozpočtu schválených projektů až do výše 50 %.

Uzávěrka soutěžní lhůty je 31. března 2020. Vyhlášení výsledků proběhne do 26. srpna 2020.

Více informací a zadávací dokumentaci naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz

Zdroj: MŠMT