facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení čtvrté soutěže v programu The Country for the Future

17. 6. 2022
Vyhlášení čtvrté soutěže v programu The Country for the Future

Dne 15. června vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci programu The Country for the Future, podprogramu 3 „Inovace do praxe“, čtvrtou veřejnou soutěž na podporu zavádění inovací v malých a středních podnicích v rámci celé ČR.

Ve vyhlášené soutěži mohou být podpořeny pouze projekty zaměřené na zavádění inovací v malých a středních podnicích. Výše dotace celkem za projekt nepřesáhne 20 mil. Kč, zároveň činí nejvýše 50 % způsobilých nákladů.

Obsahem projektu mohou být:

  • inovace produktu,
  • inovace postupů, tedy procesu výroby nebo poskytování služby,
  • inovace organizační,
  • nebo kombinace předchozích typů inovace, pokud tvoří smysluplný celek.

Každý projekt musí zároveň naplňovat alespoň jeden z cílů v oblasti digitalizace (systémová integrace, analýza velkých dat, komunikační infrastruktura, inženýrské procesy, robotika atd.), jak je specifikováno v zadávací dokumentaci soutěže.

Uchazečem o podporu může být pouze podnik náležející do kategorie malých a středních podniků, který je právnickou osobou a má sídlo, provozovnu nebo pobočku v České republice.

Jeden subjekt (IČ) smí podat pouze jednu žádost.

Lhůta pro podání žádostí trvá od 16. 06. 2022 do 5. 8. 2022.

Více informací včetně zadávací dokumentace naleznete zde.

 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Technologické centrum AV ČR