instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle

Vyhlášení čtvrté veřejné soutěže programu EPSILON

1. 3. 2018
Vyhlášení čtvrté veřejné soutěže programu EPSILON

Technologická agentura (TA ČR) vyhlásila 28. února 2018 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Očekávají se návrhy projektů zaměřené mimo jiné na definované prioritní výzkumné cíle relevantních rezortů a dále např. na Průmysl 4.0 a autonomní mobilitu. Soutěžní lhůta končí dne 12. 4. 2018.

V minulosti jsme již informovali o novinkách ve 4. veřejné soutěži programu EPSILON, zejména zavedení role tzv. aplikačního garanta známé již z programů ÉTA a THÉTA.

V aktuálně vyhlášené veřejné soutěži programu EPSILON mají uchazeči také možnost vyjádřit svůj zájem o produkty Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). TA ČR vyzývá všechny zájemce, kteří podávají návrh projektu do této veřejné soutěže aby vyjádřili svůj zájem o tuto formu finančního nástroje, prostřednictvím označovacího pole v aplikaci návrhu projektu v informačním systému ISTA. ČMZRB poskytuje podporu především malým a středním podnikům. Cílem této iniciativy je usnadnit financování projektů zaměřených na podporu výzkumu a vývoje z neveřejných (soukromých) zdrojů.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech na stránkách Technologické agentury.

Další aktuální grantové a jiné příležitosti můžete sledovat v našem kalendáři zde.

 

Zdroj:

logo TACR zakl inv