facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení národní veřejné soutěže M-ERA.NET 2 CALL 2018

6. 2. 2019
Vyhlášení národní veřejné soutěže M-ERA.NET 2 CALL 2018

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila dne 4. 2. 2019 národní veřejnou soutěž pro úspěšné české uchazeče ze společné mezinárodní výzvy M-ERA. Net 2 Call 2018.

Jedná se o 6. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, které se mohou účastnit pouze uchazeči z České republiky, u kterých byly projekty v rámci mezinárodní výzvy M-ERA. Net 2 Call 2018 doporučeny k podpoře a disponují Decision Letter vydaným konsorciem M-ERA. Net 2.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou k nalezení zde.

Soutěžní lhůta začíná dnem 5. 2. 2019 a končí dnem 19.3. 2019 v 16:30.

Zdroj: TA ČR