facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení nové společné mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call 2018

20. 10. 2018
Vyhlášení nové společné mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call 2018

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o vyhlášení nové společné mezinárodní výzvy Call 2018 v rámci CHIST-ERA ERA-NET Cofundu. Výzva se tematicky zaměřuje na projekty v oblasti ICST (Informační a komunikační věda a technologie). TA ČR podpoří v nejúspěšnějších projektech aplikovaného výzkumu české partnery mezinárodních konsorcií v celkové výši 1 000 000 €.

Uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky. Termín pro příjem zkrácené verze návrhů projektů (pre-proposals) je 15. ledna 2019.

Témata výzvy jsou:

  • Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)
  • Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN)

Výzva vyžaduje, aby projekty předkládala mezinárodní konsorcia složená min. ze tří partnerů z nejméně tří zúčastněných zemí. Další partneři z jiných zemí mohou být součástí konsorcia, pokud si mohou zajistit vlastní financování. Každý poskytovatel (tzv. RFO - Research Funding Organisation) z daného státu financuje své národní uchazeče v projektech. Je nutné, aby všichni partneři projektu splňovali pravidla způsobilosti příslušné RFO.

Výzva CHIST-ERA III je svými pravidly pro českého uchazeče navázána na Program EPSILON, v jehož rámci je nejvyšší povolená intenzita podpory na českou část projektu 60 % z celkových uznaných nákladů.

Více informací k výzvě a pravidlům pro české uchazeče naleznete na stránkách CHIST-ERACall 2018 Announcement nebo v připravované příručce Vše o CHIST-ERA III Call 2018, která bude zveřejněna na našich stránkách www.tacr.cz.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR