facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení nového kola soutěže Primus

1. 3. 2018
Vyhlášení nového kola soutěže Primus

Univerzita Karlova 1. 3. 2018 vyhlášuje další kolo soutěže na podporu mladých vědeckých pracovníků Primus. Jejím cílem je přilákat na univerzitu schopné mladé vědce ze zahraničí a také podpořit špičkové vědecké pracovníky při zakládaní nových vědeckých skupin a laboratoří. Přihlášky bude možné podávat do 16. 4. 2018.

Předkladatelem projektu se může stát každý zájemce, u kterého od úspěšného dokončení jeho doktorského studia neuplynulo více než 8 let. Úspěšní žadatelé poté dostanou příležitost realizovat vlastní nezávislý vědecký projekt se zapojením zejména studentů doktorského a magisterského studijního programu.

Projekty Primus pamatují také na doktorské a magisterské studenty. Nejpozději do 31. 12. roku následujícího po podání projektu totiž vedle hlavního řešitele musí řešitelský tým obsahovat minimálně tři studenty doktorského studia případně jiné post-doktorské pracovníky.

Žádosti se přijímají do 16. 4. 2018, se zahájením práce se počítá od 1. ledna 2019. Poslední termín pro možnou registraci osob mimo Univerzitu Karlovu je do 9. 3. 2018. Jednotlivé fakulty však mohou mít vlastní interní termíny. Výsledky řízení by pak měly být známy do 30. 6. 2018.

Projekty potrvají 3 roky s možností prodloužení o další dva. Prostředky na financování projektu budou společně poskytovat Univerzita Karlova a fakulta či ústav, kde bude projet realizován. V dlouhodobějším horizontu si Univerzita Karlova od soutěže Primus slibuje také zvýšení úspěšnosti při předkládání žádostí o významné mezinárodní granty (např. ERC).

Detailní informace naleznete zde. Další grantové a jiné příležitosti můžete sledovat v našem kalendáři zde.

 

Zdroj: Univerzita Karlova