facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení první veřejné soutěže programu Národní centra kompetence 1

3. 4. 2018
Vyhlášení první veřejné soutěže programu Národní centra kompetence 1

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 29. března 2018 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v programu Národní centra kompetence 1. Soutěžní lhůta začíná dnem 30. 3. 2018 a končí dnem 31. 5. 2018.

Program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. S ohledem na zajištění dlouhodobé stability systému bude na program Národní centra kompetence 1 navazovat program Národní centra kompetence 2 pro období 2020-2026.

Záměrem programu je synergicky provázat již existující úspěšná centra, která vznikla za podpory TA ČR (Centra kompetence), GA ČR (Centra excelence) a operačních programů (zejména tzv. VaVpI Centra) s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému. Program pomůže výrazně posílit segment výzkumných organizací zaměřených na aplikovaný výzkum a motivovat relevantní stávající výzkumná pracoviště, aby se transformovala na výzkumně a technologicky zaměřená centra, kde bude realizován kvalitní aplikovaný výzkum podle potřeb aplikační sféry.

Program bude možné využít pro synergické a komplementární efekty v mezinárodních schématech typu H2020, dalších programech EU a dalších mezinárodních programech, které jsou v souladu se zaměřením programu.

V první veřejné soutěži budou podpořeny projekty s trváním do roku 2020, s možností prodloužení o dva roky, tedy do roku 2022. Předpokládaná průměrná míra podpory na program je 80 %. Celkové výdaje programu ze státního rozpočtu činí 1 833 mil. Kč.

Zadávací dokumentaci a další dokumenty spojené s 1. veřejnou soutěží naleznete na stránkách TA ČR.

Zdroj: TA ČR