facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení společné mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call 2017

6. 11. 2017
Vyhlášení společné mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call 2017

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o vyhlášení společné výzvy CHIST-ERA III Joint Call 2017. Výzva bude navázána na program EPSILON. TA ČR v této výzvě podpoří české subjekty v nejúspěšnějších projektech jedním milionem eur.

Nejvyšší povolená míra podpory pro tuto výzvu je 60 % na českou část projektu. Termín pro příjem zkrácené verze návrhů projektů (pre-proposals) je do 11. ledna 2018 (17:00 CET).
Témata výzvy jsou následující:

  • Object recognition and manipulation by robots: data sharing and experiment reproducibility (ORMR)
  • Big data and process modelling for smart industry (BDSI)

Ve výzvě se uplatňuje proces podání žádosti o finanční podporu ve dvou stupních. Žadatelé jsou vyzváni, aby předložili zkrácenou verzi návrhu projektové žádosti (pre-proposal). Pokud budou vybráni v prvním stupni, předloží úplný návrh projektové žádosti (full proposal).

Výzva bude vyžadovat, aby projekty předkládala mezinárodní konsorcia s partnery z nejméně tří zúčastněných zemí. Další partneři z jiných zemí mohou být součástí konsorcia, pokud si mohou zajistit vlastní financování. Každý poskytovatel (tzv. RFO - Research Funding Organisation) z daného státu financuje své národní subjekty v projektech. Je nutné, aby všichni partneři projektu splňovali pravidla způsobilosti příslušné RFO.

Více informací k výzvě najdete zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR