facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení třetí veřejné soutěže v programu The Country for the Future

30. 1. 2021
Vyhlášení třetí veřejné soutěže v programu The Country for the Future

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo dne 28. ledna 2021 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v programu The Country for the Future, Podprogramu 3 „Inovace do praxe“.

Platný text Programu je zveřejněn na webu poskytovatele. Ve vyhlášené soutěži mohou být podpořeny pouze projekty zaměřené na zavádění inovací v malých a středních podnicích. Výše dotace celkem za projekt nepřesáhne 25 mil. Kč, zároveň činí nejvýše 50 % způsobilých nákladů. Část dotace poskytovaná dle De minimis je navíc limitována podmínkami tohoto nařízení.

Obsahem projektu mohou být (samostatně nebo v kombinaci):

  • inovace produktu,
  • inovace postupů, tedy procesu výroby nebo poskytování služby,
  • inovace organizační.

Pro harmonogram podávaných projektů platí následující omezení:

  • zahájení řešení v období od 30. 1. 2021 do 1. 10. 2021, s tím, že projekt nesmí být zahájen dříve než den po podání žádosti! (datum možného plánovaného zahájení a tím i termín rozhodný pro uznatelnost nákladů se tak u jednotlivých žádostí může lišit; pouze z nákladů podpořených v režimu De minimis mohou být ty, které jsou spojeny s přípravou projektové žádosti, uznatelné i takové, které vzniknou před datem podání žádosti),
  • doba trvání řešení projektu maximálně 36 měsíců,
  • ukončení řešení tedy nejpozději do 30. 9. 2024.

Kompletní informace o výzvě jsou k dispozici zde.

 

Zdroj: MPO