facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení třetí veřejné soutěže v programu TRIO

16. 5. 2017
Vyhlášení třetí veřejné soutěže v programu TRIO

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. května 2017 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu TRIO. Žádosti o podporu projektů aplikovaného výzkumu lze podávat do 14. července. Pro rok 2018 je na podporu schválených projektů alokováno cca 340 mil. Kč.

TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

Podmínky veřejné soutěže:

U projektů, které budou podpořeny v třetí veřejné soutěži v programu TRIO, se předpokládá:

  • zahájení řešení v období od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018,
  • ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2021,
  • doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíců.

Plný text programu schváleného usnesením vlády ze dne 25. 5. 2015 č. 379 je zveřejněn na webu poskytovatele (http://www.mpo.cz/dokument160144.html).

Uchazeči o podporu mohou být podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace.

Povinnost prokázat způsobilost podle § 18 Zákona se vztahuje na uchazeče i na další účastníky projektu.

Návrhy projektů budou hodnoceny z hlediska splnění podmínek veřejné soutěže a dále na základě následujících kritérií:

  • naplnění cílů Programu a soulad s vertikálními prioritami RIS3,
  • technicko – ekonomická úroveň a komplexnost navrhovaného řešení,
  • přiměřenost časového plánu a finančních požadavků,
  • uplatnění výsledků,
  • aktuálnost a potřebnost projektu a vhodnost jeho podpory z veřejných prostředků,
  • prokázání odborné a ekonomické způsobilosti uchazeče,
  • naplnění účinné spolupráce mezi podnikem a výzkumnou organizací.

Žádost o podporu programového projektu musí být do veřejné soutěže podána na předepsaných formulářích, vytištěných po vyplnění a odeslání interaktivní elektronické přihlášky v informačním systému programu TRIO (https://trio.mpo.cz), včetně příloh požadovaných v papírové podobě, a to v jednom vyhotovení. Žádost musí být doručena do podatelny MPO do 12:00 hodin 14. 7. 2017, a to buď osobně nebo prostřednictvím kteréhokoliv provozovatele doručovacích služeb. Žádosti doručené podatelně po této lhůtě nebudou přijaty do soutěže.

Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě od 16. 5. 2017 do 14. 7. 2017 do 12:00 hod. Hodnoticí lhůta bude trvat od 15. 7. 2017 do 22. 12. 2017. Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny dne 22. 12. 2017 na webu poskytovatele.

Papírovou podobu žádosti je nutno doručit na adresu sídla poskytovatele: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15, Praha 1

Podrobnosti k podmínkám veřejné soutěže jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech, které jsou dostupné na webu poskytovatele.

Kontaktní osoba poskytovatele: Ing. Eva Kořínková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +420 224 85 26 21 (doporučená doba pro kontaktování – Po až Pá: 9 až 11 a 14 až 16hod.).

 

Zdroj: MPO