facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení veřejné soutěže Ministerstva zemědělství v Programu ZEMĚ

23. 3. 2021
Vyhlášení veřejné soutěže Ministerstva zemědělství v Programu ZEMĚ

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení projektů v roce 2022.

Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství pro veřejnou soutěž vyhlášenou v roce 2021 byly zveřejněny zároveň s vyhlášením soutěže dne 17. 3. 2021 na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Termín pro podávání návrhů projektů je 5. května 2021, 16:30 hodin

Termín pro zaslání potvrzení podání elektronického návrhu projektu a zaslání dokladů pro prokázání způsobilosti uchazeče je 5. května 2021, 23:59:59 hodin.

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže proběhne 12. listopadu 2021

Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení naleznete zde

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství