facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Vyhlášení veřejné soutěže v podprogramu INTER-VECTOR

28. 7. 2019
Vyhlášení veřejné soutěže v podprogramu INTER-VECTOR

Dne 24. 7. 2019 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-VECTOR (LTV19) pro podání návrhů projektů mezinárodní spolupráce. Uzávěrka pro odevzdávání návrhů projektů je 6. 9. 2019.

Cílem podprogramu je posílit zastoupení české vědecké komunity v řídicích orgánech špičkových mezinárodních institucí výzkumu a vývoje nevládního charakteru, jelikož dosavadní zastoupení neodpovídá její kapacitě a potenciálu. Důsledkem toho je, že Česká republika nemůže prostřednictvím svých zástupců ovlivňovat budoucí směry výzkumu na nadnárodní úrovni.

Smyslem je zprostředkovat českým pracovištím účast v projektech evropské spolupráce a bilaterální spolupráce se zeměmi mimo Evropskou unii. Podprogram vytvoří českým výzkumným týmům podmínky pro zpřístupnění mezinárodních výsledků, poznatků a dovedností a umožní jim podílet se na jejich tvorbě a využití.

Očekávaným výsledkem podpory v podprogramu je nárůst podílu prestižních zastoupení českých vědeckých kapacit v těchto orgánech, dosažení lepšího propojení české zahraniční vědecké komunity a zvýšení povědomí o české vědecké scéně a její prestiže v zahraničí.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů, začíná dne 25. 8. 2019 a končí dne 6. 9. 2019.

Více informací včetně zadávací dokumentace najdete zde.

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: MŠMT