facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení veřejné soutěže v podprogramu INTER-VECTOR

3. 5. 2018
Vyhlášení veřejné soutěže v podprogramu INTER-VECTOR

Dne 30. 4. 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-VECTOR (LTV19) pro podání návrhů projektů mezinárodní spolupráce. Uzávěrka pro odevzdávání návrhů projektů je 22. června 2018.

Cílem podprogramu je posílit zastoupení české vědecké komunity v řídicích orgánech špičkových mezinárodních institucí výzkumu a vývoje nevládního charakteru, jelikož dosavadní zastoupení neodpovídá její kapacitě a potenciálu. Důsledkem toho je, že Česká republika nemůže prostřednictvím svých zástupců ovlivňovat budoucí směry vývoje vědy a výzkumu na nadnárodní úrovni.

Financování zaměřené na posílení zastoupení českých vědců v řídicích orgánech nevládních organizací mezinárodního charakteru zabývajících se výzkumem a vývojem napomůže k ovlivnění procesů rozhodování a strategického plánování těchto činností na nadnárodní úrovni také ze strany českých vědců.

Očekávaným výsledkem podpory v podprogramu je nárůst podílu prestižních zastoupení českých vědeckých kapacit v těchto orgánech, dosažení lepšího propojení české zahraniční vědecké komunity a zvýšení povědomí o české vědecké scéně a její prestiže v zahraničí.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů, začíná dne 1. 5. 2018 a končí dne 22. 6. 2018.

Více informací včetně zadávací dokumentace najdete zde.

 

Zdroj: MŠMT