Vytisknout tuto stránku

Vyhlášení veřejné soutěže v podprogramu INTER-ACTION

5. 2. 2019
Vyhlášení veřejné soutěže v podprogramu INTER-ACTION

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo dne 31. ledna 2019 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-bavorských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Na tuto veřejnou soutěž je celkem alokováno 12 mil. Kč. Výše podpory na jeden společný projekt v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 800 tis. Kč, přičemž maximální výše účelové podpory poskytnutá na české straně je 400 tis. Kč. Plánováno je podpořit celkem 10 projektů.

Uchazečem na české straně společného projektu musí být výzkumná organizace se sídlem v ČR.

Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 1. 2. 2019 do 22. 3. 2019.

Další informace včetně často kladených otázek k této výzvě naleznete zde. Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné zde.

Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny dne 18. 6. 2019.

 

Zdroj: MŠMT