facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2016

30. 7. 2016
Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2016

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích s počátkem řešení projektů v roce 2017.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ (dále jen „Program ZEMĚ“) s počátkem řešení projektů v roce 2017.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství.